កុមារាកម្ពុជាម្នាក់នេះ ព្យាបាលជោគជ័យហើយនៅកូរ៉េ និងជួបប្រធានាធិបតី និងលោកជុំទាវទី១របស់កូរ៉េ មុនត្រឡប់មកវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា ប្រធានាធិបតីលោក Yoon Suk Yeol និងលោកជុំទាវទី១ Kim Keon Hee កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ បានជួបជាមួយកុមារកម្ពុជាម្នាក់ ដែលបានវះកាត់បេះដូងដោយជោគជ័យនៅទីក្រុងសេអ៊ូល។ លោកស្រី Kim បានជួបកុមារាឈ្មោះ អោក រដ្ឋា ម្ដងរួចមកហើយនៅភ្នំពេញ កំឡុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ខណៈពេលដែលលោកស្រីអមដំណើរលោកប្រធានាធិបតី ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់កម្ពុជា។ ក្មេងប្រុសនេះមានអាយុ ១៤ឆ្នាំ មានជំងឺបេះដូងពីកំណើត ហើយគាត់បានទទួលការវះកាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Asan ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល កាលពីខែធ្នូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Yoon និងលោកស្រី Kim បានសម្តែងការជូនពរសម្រាប់ការជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សកុមារារូបនេះ នៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅឯការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅ Yongsan ។ ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបាននិយាយថា លោក Yoon បានផ្តល់បាល់មួយឱ្យគាត់ សម្រាប់ជាកាដូ ដោយរំលឹកថា រដ្ឋា មិនដែលបានលេងកីឡានោះទេពីមុនមក។ ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​ជូន​កាដូ រដ្ឋា ក៏បាន​បង្ហាញ​ប័ណ្ណ​ថ្លែងអំណរគុណ​ជាមួយ​នឹងរូប​​ផ្កា។ មន្ត្រីមកពីមន្ទីរពេទ្យ និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air ដែលគាំទ្រការធ្វើដំណើររបស់កុមារាទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូល ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពិតទៅ រដ្ឋា ធ្លាប់បានទទួលការវះកាត់បេះដូងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការវះកាត់ក្រោយៗបន្ទាប់ទៀតឡើយ ដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់ជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា លោកស្រី Kim ក៏បាន​ទៅ​មើល​មន្ទីរពេទ្យ និង​ផ្ទះ​របស់​កុមារាផ្ទាល់ ហើយ​បាន​ពិភាក្សា​អំពី​វិធី​ផ្តល់​ការ​ព្យាបាលដល់ រដ្ឋា ទៀតផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *