កុំរំលង…! មើលប្រវត្តិហើយសែងអាណិតណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនាងមានផ្ទៃពោះ និងដួល គ្មានអ្នកណាឈប់ជួយនាងទេ តែពេលនេះនាងជាសះស្បើយហើយ អរគុណដល់វីរបុរសរបស់នាង

ថ្វីត្បិតតែមនុស្សភាគច្រើនរីករាយនឹងការរួមរស់ជាមួយសត្វចិញ្ចឹម ហើយគំនិតចង់កម្ចាត់ឆ្កែ ឬឆ្មារបស់ពួកគេប្រហែលជាមិនកើតឡើងចំពោះពួកគេក៏ដោយ ប៉ុន្តែការរួមរស់រវាងមនុស្ស និងសត្វគឺមិនតែងតែជោគជ័យនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សត្វ​ចិញ្ចឹម​ជា​ច្រើន​ដើរ​តាម​ផ្លូវ អស់​សង្ឃឹម ច្រាន​ចោល វេទនា និង​គ្មាន​អ្នក​ណា​ស្រឡាញ់​ពួក​វា​ឡើយ។

ក្មេង​ស្រី​តូច​នេះ​មិន​មាន​កម្លាំង​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ក្រោក​ឡើង​ទេ នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ដោយ​កូន​ទេវតា ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​របស់​នាង​កាន់តែ​លំបាក។ ទោះបីជារឿងរ៉ាវរបស់នាងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមក៏ដោយ ក៏គ្មាននរណាម្នាក់បានស្វែងរកជំនួយពីនាងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលអង្គការសិទ្ធិសត្វមួយបាននិយាយចុងក្រោយ វាយឺតពេលក្នុងការជួយសង្គ្រោះទារកដ៏មានតម្លៃរបស់នាង។ ចំ​ពេល​ដែល​គាត់​ឈឺ​ចាប់ គាត់​បាន​បាត់​បង់​ពួក​គេ​ទាំង​អស់​ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេង​ស្រី​តូច​នេះ​មិន​មាន​កម្លាំង​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ក្រោក​ឡើង​ទេ នៅ​ពេល​ដែល​នាង​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ដោយ​កូន​ទេវតា ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​របស់​នាង​កាន់តែ​លំបាក។ ទោះបីជារឿងរ៉ាវរបស់នាងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមក៏ដោយ ក៏គ្មាននរណាម្នាក់បានស្វែងរកជំនួយពីនាងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលអង្គការសិទ្ធិសត្វមួយបាននិយាយចុងក្រោយ វាយឺតពេលក្នុងការជួយសង្គ្រោះទារកដ៏មានតម្លៃរបស់នាង។ ចំ​ពេល​ដែល​គាត់​ឈឺ​ចាប់ គាត់​បាន​បាត់​បង់​ពួក​គេ​ទាំង​អស់​ដោយ​ស្ងៀម​ស្ងាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ក្មេងតូចម្នាក់បានប្រទះឃើញឆ្កែចចកមានផ្ទៃពោះមួយក្បាល ដែលត្រូវគេរំលោភ ហើយយកទៅបោះចោលនៅតាមផ្លូវ។ យើង​បាន​ប្រញាប់​ប្រញាល់​តាម​រក​នាង​ភ្លាមៗ ប៉ុន្តែ​រក​មិន​ឃើញ​ទេ។ អង្គការសង្គ្រោះសត្វបាននិយាយថា “អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងបានបន្តស្វែងរកនាងរហូតដល់យើងឃើញនាងដើរតាមផ្លូវ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនេះគឺជារឿងរបស់សត្វដែលគ្មានសំឡេងជាច្រើនដូចជា Lisa ដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសត្វដែលខ្លួនធ្លាប់ទុកចិត្ត ជឿជាក់ និងស្រលាញ់គ្រប់បែបយ៉ាង ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងកាលៈទេសៈទាំងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“នាងហាក់ដូចជាទើបតែសម្រាលបាននាពេលថ្មីៗនេះ ប៉ុន្តែជាអកុសលបានបាត់បង់កូនឆ្កែរបស់នាងទាំងអស់ទៅជាការរីកធំនៃរន្ធគូថ និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត” ។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រុម​នេះ​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា​៖ «យើង​ភ័យ​ខ្លាច​ថា​ប្រសិន​បើ​យើង​ចូល​ទៅ​ជិត​នាង​ជាមួយ​អាហារ នាង​អាច​នឹង​រត់​ចេញ ប៉ុន្តែ​ជា​សំណាង​ល្អ អាហារ​បាន​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​នាង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ដបានចូលទៅជិតឆ្កែយឺតៗ ប៉ុន្តែប្រាកដណាស់ ដោយបានខិតខំប្រឹងប្រែង និងចាត់វិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព និងជួយនាងឱ្យជាសះស្បើយឡើងវិញ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមែនជាកិច្ចការសាមញ្ញទេ។ វាត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីឱ្យអ្វីៗចាប់ផ្តើមប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសំណាងល្អ Lisa ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ ហើយនាងកំពុងជាសះស្បើយ។ នាង​កំពុង​បង្ហាញ​សញ្ញា​ច្បាស់​លាស់​នៃ​ការ​រីក​ចម្រើន​រួច​ទៅ​ហើយ។ នាង​កំពុង​តែ​ចិញ្ចឹម​បាន​ល្អ នាង​ស្ងប់​ហើយ​នាង​កំពុង​ឡើង​ដី​បន្តិច​ម្តងៗ។

“ដោយសារតែការរំលោភបំពានអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងការស្លាប់របស់ទារក ធ្វើឱ្យនាងស្គមខ្លាំង ខ្សោះជាតិទឹក ខ្សោយ និងស្លេកស្លាំង”។ តើ​ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​ចំពោះ​ជន​វង្វេង​ដ៏​កំសត់​ម្នាក់​នេះ​មាន​ន័យ​អ្វី? “តើ​គេ​វាយ​នាង​ដោយ​សារ​តែ​នាង​ព្យាយាម​ចិញ្ចឹម​កូន​របស់​នាង។ អង្គការបានកត់សម្គាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ បន្ទាប់ពីអំពើហឹង្សាដ៏សាហាវបែបនេះ Lisa មានការភ័យខ្លាច សង្ស័យ និងតែងតែការពារ។ គាត់​មិន​បាន​ផឹក​ទឹក​ទេ ដូច្នេះ​សឺរាុំង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ចាក់​វត្ថុ​រាវ​សំខាន់ៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *