ក្រមុំៗសម្រុកទៅធ្វើរឿងនេះនៅទន្លេ Bagmati ដើម្បី….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការងូតទឹកបរិសុទ្ធនៅទន្លេ Bagmati ដែលពួកគេមានជំនឿថាអាចជម្រះបាបកម្មដែលពួកគេបានសាងកន្លងមក ហើយមានក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនបានសម្រុកទៅងូតទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្លេ Bagmati ហូរកាត់ជ្រលងភ្នំ Kathmandu នៃប្រទេសនេប៉ាល់ ដោយបំបែកទីក្រុង Kathmandu ពី Patan មុនពេលហូរកាត់ខេត្ត Madesh នៃភាគខាងត្បូងនេប៉ាល់ ហើយចូលរួមជាមួយទន្លេ Kamla ក្នុងរដ្ឋ Bihar របស់ឥណ្ឌា។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​បរិសុទ្ធ​ដោយ​ទាំង​ហិណ្ឌូ និង​ពុទ្ធសាសនិក។ ប្រាសាទហិណ្ឌូមួយចំនួនមានទីតាំងនៅច្រាំងទន្លេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារៈសំខាន់នៃទន្លេ Bagmati ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការពិតដែលថាពួកហិណ្ឌូត្រូវបានបូជានៅលើច្រាំងទន្លេដ៏បរិសុទ្ធនេះហើយ Kirants ត្រូវបានកប់នៅលើភ្នំក្បែរនោះ។ យោងទៅតាមប្រពៃណីហិណ្ឌូនេប៉ាល់ សាកសពត្រូវទម្លាក់បីដងទៅក្នុងទន្លេ Bagmati មុនពេលបូជាសព ដូច្នេះវដ្តនៃការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកកាន់ទុក្ខធំ (ជាធម្មតាកូនប្រុសទីមួយ) ដែលបំភ្លឺភ្លើងបុណ្យសពត្រូវងូតទឹកទន្លេ – ទឹកបរិសុទ្ធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបូជា។ សាច់​ញាតិ​ជា​ច្រើន​ដែល​ចូល​រួម​ដង្ហែ​សព​ក៏​ទៅ​ងូត​ទឹក​ក្នុង​ទន្លេ ឬ​ប្រោះ​ទឹក​បរិសុទ្ធ​លើ​ដង​ខ្លួន​នៅ​ពេល​បូជា​សព។ វាត្រូវបានគេជឿថាទន្លេ Bagmati បន្សុទ្ធមនុស្សខាងវិញ្ញាណ៕ (ហាមលួចអត្ថបទរបស់ ហ្វេនតារា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *