ទីបំផុតសត្វចម្លែកមួយក្បាលនៅលើភ្នំឈូក បានរកឃើញហើយ..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សត្វ​ជ្រូកព្រៃ​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​មួយ​ដែល​ងាយ​ចិញ្ចឹម ទោះបី​កម្រ​មាននៅ​ក្នុង​ព្រៃ តែ​យើង​អាច​កែ​ច្នៃយក​មក​ចិ​ញ្ចឹ​មក្នុងស្រុក​បាន​ដូច​គ្នា ដោយ​មើល​មុខ មើល​មាឌ​ មិន​ធាត់​ប៉ុន្មាន​ទេ តែ​វា​ស៊ី​ច្រើន បើ​វា​ស៊ី​បាន​ឆ្អែត​វិញ ​អាច​មាន​ទម្ងន់​រហូត​ដល់​ទៅ​៩០ ឬ​១០០​គីឡូក្រាមក្នុង​១​ក្បាល ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូ​ម្បី​តែ​ស្មៅ​នៅ​តាម​គុ​ម្ពោ​ធ​ព្រៃ​ដុះ​ឡើង​លែង​ទាន់​ហើយ មាន​តែ​រក​បន្ថែម​ខ្លះ​ទៀត​ជា​ចំណី​វា ដូច​ជា​ពោត ដំឡូង ដើម​ចេក ផ្លែ​ឈើ​ផ្សេង​ៗ ហើយ​បើ​បងប្អូន​យក​ទៅ​ចិញ្ចឹម​បន្ត​ពូជ ​ដើម្បី​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ​ទាំងអស់​គ្នា គឺ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល ហើយ​យើង​គួ​ររួម​គ្នា​ចិញ្ចឹម និង​អភិរក្ស​ទាំងអស់ និង​សូម​និយាយ​ថា​ទេ ​ចំពោះ​ការ​បរបាញ់​សត្វព្រៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥលូវនេះសត្វជ្រូកព្រៃ នៅលើភ្នំឈូក ប្រទេសឥណ្ដូណេស៊ី ត្រូវបានរកឃើញហើយ ក្រោយគេប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែចិញ្ចឹមតាមប្រមាញ់យ៉ាងច្រើនក្បាលនោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *