បទចម្រៀងនិយាយពីសក្ដានុពលទេសចរណ៍ខេត្ត បាត់ដំបង ធ្វើអោយ ករុណា ពេជ្រ ចងចាំ និង…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បទចម្រៀងមួុយបទទើបតែចេញ MV ជាផ្លូវការ “ភ្នំព្រឹក នឹកភ្នំពេញ” ដែលនិយាយពីសក្ដានុពលខេត្ត បាត់ដំបងបានធ្វើអោយតារាចម្រៀងល្បីឈ្មេាះលោក ករុណា ពេព្រ បង្ហាញពីក្ដីរីករាយ និងចងចាំមិនភ្លេច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីករាយ និងចង់ចាំមិនភ្លេចក៏ព្រេាះបទចម្រៀងនេះបានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតនានារបស់ខេត្តមួយនេះ បទ”ភ្នំព្រឹក នឹកភ្នំពេញ”ទទួលបានការគាំទ្រច្រើន ខណៈដែលFan របស់លោកក៍ខមិនលើកទឹកចិត្ត​ដល់​លោកពេជ្រ ចំពោះការចូលរួមលើកស្ទួយតំបន់ទេ​សចរណ៍​ក្នុងស្រុកនេះដែរ ព្រោះលោកជាសិល្បករម្នាក់​ពិតជា​បានចូលរួមជួយសង្គមជាតិតាមរយៈការបង្ហាញបទចម្រៀងខាងលើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាបទចម្រៀងទី២ហើយរបស់លោក​ករុណា ពេ​ជ្រ ដែលច្រៀងនិងថតផ្តិតយកតំ​បន់ទេសចរណ៍របស់​ខេត្តនោះផ្ទាល់ឲ្យត្រូវអត្ថន័យបទចម្រៀង​តែ​ម្ដង ស្របពេលដែលចម្រៀងទី១លោកបទ”មន្ដស្នេហ៍ កំពង់​ស្ពឺ”ក៍ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពីតំបន់ទេស​ចរណ៍ដ៍ស្រស់​ត្រកាល​របស់ខេត្តនោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្ដែមិនមែនចេញត្រឹមតែ២បទនោះទេ តែលោកពេជ្រ ធ្លាប់ប្រាប់ថាលោកនិងក្រុមការ​ងារ​ផលិតថោន នឹងផលិតបទចម្រៀងទាក់ទងតំបន់ទេសចរណ៍​ឲ្យបានទូទាំង​២៥ខេត្តក្រុងដើម្បីឲ្យបងប្អូន​បាន​ស្គា​ល់​​និងទៅកម្សាន្ដតាមរម្យនីយ៍ដ្ឋាន​ក្នុងខេត្តនីមួយ​ឲ្យកាន់តែ​ច្រើន​ថែម​ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាចម្រៀងរូបនេះ បានរយាលៗបន្ដិចពីអាជីពសិល្បៈនិងឡើងឆាកតន្រ្ដី ក្រោយពីលោកកាន់​ទុក្ខជូនឪពុករបស់លោកឧបាសកម៉ុក សាខន ដែលទទួលមរ​ណ​ភាពកាលពីថ្ងៃទី១៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ តែពេល​នេះលោកចាប់ផ្ដើមចេញបទចម្រៀងថ្មីៗឡើងវិញ ពិសេសគឺបទទាក់ទងវិស័យទេសចរណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ថ្ងៃទី៧កញ្ញា​ឆ្នាំ២០២២សូមបញ្ជាក់ថាលោកករុណា ពេជ្រ បានរយាលៗបន្ដិចពីអាជីពសិល្បៈនិងឡើងឆាកតន្រ្ដី ក្រោយពីលោកកាន់​ទុក្ខជូនឪពុករបស់លោកឧបាសកម៉ុក សាខន ដែលទទួលមរ​ណ​ភាពកាលពីថ្ងៃទី១៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ តែពេល​នេះលោកចាប់ផ្ដើមចេញបទចម្រៀងថ្មីៗឡើងវិញ ពិសេសគឺបទទាក់ទងវិស័យទេសចរណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោកក៍បានចេញទៅបារាំងជាថ្មីដើម្បីជួបនិងមើលថែ​ម្ដាយលោកដែល​មាន​ជំងឺត្បៀត​សសៃឈាម ដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ។ប៉ុន្ដែលោកប្រាប់អ្នកយកព័តមានយើងថានឹងវិល​ត្រឡប់មកវិញឲ្យ​ទាន់​ដើម្បីធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់១ឆ្នាំជូនឪពុកលោកនៅថ្ងៃទី១៤និង១៥ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ ហើយការងារ​បន្ទាប់គឺ​លោក​នឹងរៀបចំចេញបទថ្មីៗទាក់ទងវិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តផ្សេងៗទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកករុណា ពេជ្រ ក៍បានចេញទៅបារាំងជាថ្មីដើម្បីជួបនិងមើលថែ​ម្ដាយលោកដែល​មាន​ជំងឺត្បៀត​សសៃឈាម ដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ។ប៉ុន្ដែលោកប្រាប់អ្នកយកព័តមានយើងថានឹងវិល​ត្រឡប់មកវិញឲ្យ​ទាន់​ដើម្បីធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់១ឆ្នាំជូនឪពុកលោកនៅថ្ងៃទី១៤និង១៥ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ ហើយការងារ​បន្ទាប់គឺ​លោក​នឹងរៀបចំចេញបទថ្មីៗទាក់ទងវិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តផ្សេងៗទៀត៕ ប្រភព៖ Kbors Kbay

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *