ពលរដ្ឋនៅជប៉ុន នាំគ្នាសម្រុកទៅធ្វើរឿងនេះ ដើម្បី….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លង​ទៅ ពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន បាន​នាំ​គ្នា​សម្រុក​ទៅ​កាន់​ទី​សក្ការៈបូជា Teppousu Inari នា​ទីក្រុង Tokyo ដើម្បី​ចូលរូម​ធ្វើ​ពិធី​សាសនា ចុះងូត​ក្នុង​ទឹកកក ដើម្បី​ទទួល​បាន​សំណាង​ល្អ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្មវិធី​សាសនា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ជប៉ុន​មួយ​នេះ​ដែរ គឺ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​ដំណាក់កាល។ មុន​ចូល​ពិធី អ្នក​ចូលរួម​ទាំង​អស់​បាន​នាំ​គ្នា​រាំ រត់​ជុំវិញ​ព្រះ​វិហារ​ប៉ុន្មាន​ជុំ ឬ ឈរ​នៅ​ពី​មុខ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ហើយ​សូត្រ​ធម៌ ក៏​ដូច​ជាកម្ដៅ​ខ្លួន​របស់​ពួកគេ មុន​ចុះ​ទៅ​ងូត​ត្រាំ​ក្នុង​អាង​ទឹកកក។ ក្រោយ​ងូត​ទឹកកក​រួចរាល់ អ្នក​ចូលរួម​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​សុំ​សេចក្ដី​សុខ​ទៅ​តាម​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​ប៉ង​ប្រាថ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​ឱ្យ​ដឹង​ថា ពិធី​សាសនា​មួយ​នេះ​ផង​ដែរ គឺ​ជា​ពិធី​ដ៏​សំខាន់​មួយ ដោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជឿជាក់​ថា ការ​ងូត​ត្រាំ​ទឹកកក​គឺ​អាច​ជួយ​លាង​ជម្រះ​ភាព​អពមង្គល ជួយឱ្យពួកគេមានសុខភាពល្អ និង ជា​ការ​ស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​ថ្មី​ផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *