មិនគួរឱ្យជឿ! បុរសម្នាក់បាត់ខួរក្បាល ៩០% ប៉ុន្តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស់ម្នាក់ដែលបានបាត់ខួរក្បាលអស់ 90% ហើយ ដែលធ្វើអោយគាត់មានអាការៈពេញមួយជីវិត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា hydrocephalus ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា“ ទឹកនៅលើខួរក្បាល” ឬ“ ក្បាលទឹក” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្វីដែលស្មានមិនដល់នោះ បុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់នេះបានរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អ ទោះបីបាត់ខួរក្បាល ៩០ ភាគរយក៏ដោយ។ បុរសនោះមានអាយុ ៤៤ ឆ្នាំ ដែលព័ត៌មានរបស់គាត់ត្រូវបានបែកធ្លាយចេញមកក្រៅ បើទោះបីជាអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ក៏ដោយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានពន្យល់ពីរបៀបដែលគាត់រស់នៅស្ទើរតែពេញមួយជីវិតដោយមិនបានដឹងថាមានអ្វីខុសជាមួយគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបរាប់នៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Lancet កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ គាត់បានទៅជួបគ្រូពេទ្យ និងត្អូញត្អែរពីភាពទន់ខ្សោយនៃជើងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ នៅពេលដែលការស្កេនខួរក្បាលបង្ហាញថា លលាដ៍ក្បាលរបស់គាត់ភាគច្រើនពោរពេញទៅដោយសារធាតុរាវបន្សល់ទុក តែស្រទាប់ខាងក្រៅស្តើងនៃជាលិកាខួរក្បាលដែលមានផ្នែកខាងក្នុង នៃខួរក្បាលរបស់គាត់ស្ទើរតែត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់មានអាការៈបែបនេះស្ទើពេញមួយជីវិត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា hydrocephalus ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា“ ទឹកនៅលើខួរក្បាល” ឬ“ ក្បាលទឹក” ។ វាកើតឡើងនៅពេលដែលសារធាតុរាវ cerebrospinal ច្រើនពេកដាក់សម្ពាធលើខួរក្បាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម ស៊ីស៊ីអេអេហ្សែល Cleeremans ជាអ្នកចិត្តវិទ្យាផ្នែកស្មារតីនៅឯសកលវិទ្យាល័យ Libre នៅទីក្រុងព្រុចសែលមានប្រសាសន៍ថា“ គាត់កំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតា។ គាត់មានគ្រួសារ។ គាត់ធ្វើការ។ អាយឃ្យូរបស់គាត់ត្រូវបានសាកល្បងនៅពេលមានការប្តឹងតវ៉ារបស់គាត់។ នេះចេញមកមានអាយុ ៨៤ ឆ្នាំ ដែលទាបជាងជួរធម្មតាបន្តិច…ដូច្នេះមនុស្សនេះមិនភ្លឺស្វាងទេតែល្អឥតខ្ចោះ”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *