លោកអើយ…! លោកឪអាយុ ១០៦ វស្សា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ មានលោកឪមួយអង្គ និមន្តទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី នៅអាយុ ១០៦ វស្សា ដែលធ្វើឱ្យមហាជនថៃ ផ្អើលសាធុ ហើយនាំគ្នាយកកម្ពស់ និង អាយុលោកឪទៅចាក់ឆ្នោតព្រាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវមួយនេះ បានកើតឡើងនាប្រទេសថៃ ដែលលោកឪឈ្មោះ Im ជាព្រះសង្ឃល្បីមួយអង្គ នាវត្ត Thung Na Mai ខេត្តណាក់ខនស៊ីថាំម៉ាក់រ៉ាត បាននិមន្តទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនៅព្រះជន្ម ១០៦ វស្សា។ ត្បិដតែមានវ័យជាង ១០០ ឆ្នាំទៅហើយក្តី តែមើលទៅសុខភាពរបស់លោកឪពិតជារឹងមាំល្អណាស់​ លោកឪអាចនិមន្តឈរវាស់កម្ពស់បានដោយមិនមានបញ្ហា ដែលធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនសាធុ ជូនពរឱ្យលោកឪមានអាយុកាន់តែយឺនយូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះទៀត មហាជនក៏បានឆ្លៀតសុំលាភសុំជ័យផងដែរ ដោយបានយកអាយុ លេខ ១០៦ ឆ្នាំព្រមទាំងកម្ពស់ ១៥០ សង់ទីមែត្ររបស់លោកឪ ទៅទិញឆ្នោតផ្សងសំណាងទៀតផង ក្រែងលមានភ័ព្វត្រូវបានរង្វាន់ធំ រំដោះទុក្ខលុយកាក់បានមួយគ្រា៕ ប្រភព៖ ប្រជាប្រិយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *